Condicions generals de compra

1) Àmbit d’aplicació i procediment de compra Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través del lloc web www.elgenetblau.com del qual n’és titular Mertxe París Leza, nom comercial Llibreria El Genet Blau, amb NIF número 43726235S i domicili fiscal a l’avinguda Blondel 62 25002 Lleida. Per qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic a info@elgenetblau.com La confirmació de la comanda implica l’acceptació de la compra i d’aquestes condicions generals, que són les que regiran, en absència de condicions particulars, la vostra relació amb La Llibreria El Genet Blau. Els preus dels productes exposats al lloc web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), variable en funció de la seva tipologia en vigor: un 4% pels llibres i un 21% per la resta d’articles. Per a realitzar una comanda, l’usuari haurà d’inserir tots els articles que desitgi adquirir a la “cistella de la compra” i seguir les instruccions que s’hi indiquen. Durant el procés de compra, les despeses d’enviament es calculen automàticament per tal que pugueu veure l’import total de la vostra compra. 

2) Preu dels productes Els preus que s’indiquen a continuació de cada producte són totals (IVA inclòs) i a ells només cal afegir les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollides, s’especifiquen. Els preus es reflecteixen en euros. Els preus i condicions establerts són vàlids en tot moment, i són efectius només en la sessió oberta. La informació de confirmació de la comanda, prèvia a l’acceptació de l’operació per part del comprador, especifica clarament els preus de cadascun dels articles escollits, l’especificitat de les despeses d’enviament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin aplicables. 

3) Disponibilitat dels productes i confirmació de la comanda Els productes oferts es distribueixen en la Península i Balears, Andorra i Canàries. Si la comanda necessita ser enviada a un altre lloc, per favor posi’s primer en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per informar-li de forma específica sobre aquest tema. Incloem en el lloc web informació sobre la disponibilitat dels productes que venem i aquesta es detalla a la pàgina d’informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d’un producte, més enllà de la qual es mostra a la pàgina d’informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, li informarem al més aviat possible per correu electrònic si qualsevol dels productes inclosos en la seva comanda no estigués disponible. 

4) Condicions de lliurament El lliurament de les comandes serà realitzat a través d’una agència de transport designada. Les comandes es lliuraran a l’adreça designada del client. La Llibreria El Genet Blau no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui realitzar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui realitzar en absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Francesc Llopis Surrallés prendrà les mesures necessàries perquè el lliurament es pugui fer el més aviat possible, tant per a la satisfacció del remitent com per a la del consignatari. La Llibreria El Genet Blau es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a l’adreça de lliurament que senyaleu al formulari de comanda. Pot sol·licitar el lliurament dels articles en una altra adreça i a una persona física diferent de la que es subscriu a la comanda. Les comandes no es lliuraran en apartats de correus. El termini de lliurament dels articles és de 24-72 hores des que la comanda està enllestida per a comandes amb totes els productes en estat “Disponible”, i de fins a 7 dies laborals per a les comandes que continguin productes amb l’estat “Disponible sota comanda”, sempre i quan no aparegui cap inconvenient. En cas de superar-se els 30 dies naturals s’anul·larà la comanda, excepte pacte entre les parts. El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la seva comanda. Els dies feiners compten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells són festius locals o nacionals. El càlcul d’aquest termini es basa en diversos factors, entre ells l’adreça de destinació i la rapidesa amb què podem processar i recollir els productes de la comanda d’enviament. El cost definitiu de l’enviament és sempre el que consta a la factura emesa per La Llibreria El Genet Blau. Per a consultar les tarifes internacionals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@elgenetblau.com En enviaments a països no comunitaris, La Llibreria El Genet Blau no es farà càrrec en cap cas del pagament d’impostos, aranzels duaners o altres càrrecs. 

5) Reclamació de comandes Si no rebeu la comanda un cop transcorregut el termini de lliurament aproximat, poseu-vos en contacte amb nosaltres i farem immediatament la reclamació al transportista. Un cop obtinguda la resposta a la reclamació, ens posarem en contacte amb vosaltres. 

6) Forma de pagament El pagament dels articles seleccionats es farà mitjançant targetes de crèdit VISA o MasterCard. Pel pagament amb targeta: un cop valideu la vostra compra on s’informa de les característiques del producte, del preu complet i de les despeses d’enviament, arribareu al darrer pas per tal d’introduir les dades de la vostra targeta. Cal omplir els 16 dígits del número de la vostra targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat. La Llibreria El Genet Blau disposa d’un servidor segur que garanteix la privacitat de les dades que transmeteu a la xarxa. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL i una passarel·la de pagament que processa la transacció de manera segura El cobrament de la vostra targeta es realitzarà en el moment de fer la compra. En cas que el TPV no accepti la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda i us informarem en línia que l’operació ha estat cancel·lada. 

7) Anul·lació de comandes La Llibreria El Genet Blau es compromet a contactar per obtenir les dades correctes dels destinataris de comandes amb errors tipogràfics o aritmètics o que continguin una adreça d’enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament dels articles. En cas d’impossibilitat de contactar amb el client aquesta s’anul·larà en el termini de 30 dies sense reclamació per part del client. Si voleu anul·lar una comanda encara no expedida, ho podeu fer enviant-nos un correu electrònic a info@elgenetblau.com 

8) Devolucions de compres La Llibreria El Genet Blau us informa que disposeu del dret de desistiment, sense al·legar cap motiu. Podeu exercir aquest dret d’acord amb les següents condicions: La Llibreria El Genet Blau accepta totes les devolucions que s’efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del producte) sempre que el llibre o producte es trobi en perfecte estat. Un cop rebut, La Llibreria El Genet Blau comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l’import. Si rebeu un llibre o altre producte en mal estat, el podeu retornar i La Llibreria El Genet Blau us en reemborsarà l’import íntegre (preu del producte i despeses d’enviament). 

9) Responsabilitat de la companyia La Llibreria El Genet Blau no es fa responsable dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com materials o corporals, que poguessin derivar-se del funcionament o ús indegut dels productes comercialitzats. El mateix succeeix amb els canvis realitzats en els productes per proveïdors. La Llibreria El Genet Blau no es fa responsable per part d’un client o d’un tercer dels danys indirectes, pèrdues d’explotació o pèrdua de beneficis que es produeixin per qualsevol mitjà, encara que la Llibreria El Genet Blau hagi previst aquests danys, pèrdues o danys o perjudicis o si la seva eventualitat s’hagués conegut. La Llibreria El Genet Blau no pot ser responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, en particular de serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendis. El que estableix aquesta clàusula no afectarà els drets reconeguts per la llei com a consumidor, ni el dret a desistir del contracte. En cas de disputa, el client podrà contactar primer amb La Llibreria El Genet Blau per arribar a una decisió amistosa. 

10) Seguretat i confidencialitat La Llibreria El Genet Blau garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els seus clients. Així, totes les operacions de pagament online es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers. D’aquesta manera, La Llibreria El Genet Blau garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb allò disposat al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Totes les dades facilitades pels nostres clients seran incloses en un fitxer automàtic de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de La Llibreria El Genet Blau. En compliment amb el RGPD, els clients de La Llibreria El Genet Blau poden, en tot moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals posant-se en contacte amb la llibreria a través d’un correu electrònic a info@elgenetblau.com, tot indicant com a assumpte “dades personals de la web”. 

11) Llei aplicable i sistema de resolució de reclamacions. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, tindran coneixement de la matèria, seran els previstos per la legislació legal aplicable sobre jurisdicció competent, en la qual siguin atesos, en el cas de consumidors finals, en el lloc de compliment de l’obligació o del domicili del comprador.